Bu web sitesinde, sizi başkalarından ayırt etmek üzere çerezler kullanılmaktadır.
Bu, size iyi bir kullanıcı deneyimi sunmamıza yardımcı olurken aynı zamanda bize web sitemizi geliştirme olanağı sağlar. Daha fazla bilgi...

Pasion for Automation

Profesyonel, Rekabetçi, Yetkin Hizmet Her proses ihtiyacını sağlayan alternatif ürünler, alternatif çözümler..
home abortion abortion experiences abortion video
amoxicillin amoxicillin amoxicillin
Gaz Akış ÖlçümüBir atıksu arıtma tesisinde, çürütücülerden boyler odası yakıcılarına ve alev yığınına akan atık gazı ölçmek ve kaydetmek için maliyet etkin bir yöntem gerekli idi. 

 Sistemin; hat ölçüleri, debi miktarı ve basınç değerleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir; 

Atık Gaz

Hat Ölçüsü

Debi - kübik feet(Gün başına)

Hat Basıncı

Boylere - Yüksek Debi

14"

1,500,000

6-9" H2O

Çürütücü den

12"

750,000

6-9" H2O

Boylere - Düşük Debi

8"

500,000

6-9" H2O

Boylerlere

6"

250,000

3 psig


Tesisin mevcut orifis plakaları ve diferansiyel basınç transmiterleri, gerekli akış koşulları için yeniden boyutlandırıldı. 

Orifis plakası akışı hesaplamaları, yeni akış koşulları ile tamamlandı. Düşük hat basıncı sebebiyle, 6-9" H20 giriş basıncı ve 3 psig giriş basınçlı 10" H2O hattındaki düşüşler için, orifis plakaları 3" lik H20 luk hattaki basınç düşümü için tekrar boyutlandırıldı. 

Orifis plakalar arasındaki basınç düşümünü ölçmek ve 4 kanallı bir dairesel grafik kaydedici ’ye 4-20 mA sinyal iletimi için, düşük aralık fark-basınç transmiterleri seçildi. Transmitter sinyali, debiyi hergün kübik feet cinsinden bir akış oranını yansıtacak şekilde kaydedici içinde dönüştürüldü. 

Kaydedicinin LCD ekranı, her bir giriş için kübik feet gaz akış hızı veya toplamını gösterebilir oldu. Her akış oranı da grafik üzerinde bir çizgi izlemesi olarak kaydedilir hale getirildi. Toplam değer, açıklayıcı etiketler ile yazılı bir numara ile grafiksel olarak yazdırıldı.
married and want to cheat why people cheat in relationships looking to cheat
how do i know if my wife has cheated black women white men click
read here why women cheat why do husband cheat
read open why do men have affairs